Vilkår & Datapolitik

Generelle betingelser

Forretningsbetingelserne er senest opdateret den 20-07-2020
Din brug af Everclean Carcare ApS (herefter kaldet ”Everclean Carcare”)  online platform www.evercleancarcare.com (herefter kaldet ”Platformen”) betragtes som en accept af Everclean Carcare’ forretningsbetingelser inklusiv Everclean Carcare’ politik for behandling af personoplysninger (Datapolitik) og cookie-politik samt til enhver tid øvrigt gældende retningslinjer (samlet kaldet ”Betingelser”).

Du bekræfter endvidere, at du er fyldt 18 år. Såfremt du ikke kan acceptere Everclean Carcare’ Betingelser, må du ikke registrere dig som hverken bruger eller ServicePartner på Platformen. Everclean Carcare forbeholder sig ret til at ændre Betingelserne.

 1. Indledning

1.1. Driften af hjemmesiden varetages af Everclean Carcare ApS
e-mail: evercleancarcare.info@gmail.com

 1. Ydelser

2.1. Everclean Carcare’ platform faciliterer en bookingfunktion, som gør det muligt at booke rengøring af din bil. Selve rengøringen (herefter kaldet ”Ydelser”) er outsourcet til Everclean Carcare’ selvstændige ServicePartnere. Everclean Carcare og de enkelte ServicePartnere står ikke i et over- underordnelsesforhold til hinanden, og ServicePartnere fungerer således som selvstændigt virkende tredjemænd.

2.2. Platformen indeholder, og giver adgang til, faktuelle oplysninger, som gør det muligt for Everclean Carcare at facilitere kontakt mellem brugere af Platformen og Everclean Carcare’ ServicePartnere.

2.3. Standard Ydelser omfatter kun rengøring af biler, som er almindeligt brugsbeskidte. Er bilen mere end almindeligt brugsbeskidt kan der købes tillægsydelser.

 1. Om at booke Ydelser via Platformen

3.1. Booking, koordinering af ydelser sker til enhver tid udelukkende via Platformen. Support er tilgængelig eller e-mail på www.evercleancarcare@gmail.com  mandag-fredag: kl. 7.30-17.00, weekender/helligdage kl. 09.00-15.00

 1. Kommunikation

4.1. Everclean Carcare har ret til at kommunikere direkte til alle brugere af Platformen i forbindelse med levering af Ydelsen via e-mail, telefon, app-notifikationer, sociale medier og kommunikations-apps.

 1. Fortrydelsesret

5.1. Ved din booking giver du dit udtrykkelige samtykke til, at Everclean Carcare’ ServicePartner kan gå i gang med at levere Ydelsen, og at fortrydelsesfristen ophører, når Ydelsen er leveret. Hvis du fortryder, inden Ydelsen er færdigleveret (mens Ydelsen står på), er din ServicePartner berettiget til at opkræve fuld betaling for det arbejde, der er forudbestilt ved booking.

5.2. Hvis du ønsker at fortryde din booking, skal du logge på din konto og annullere den, inden Ydelsen er leveret. Enhver annullering skal ske senest 24 timer inden det bestilte ankomsttidspunkt.

 1. Afbestilling eller ændringer for booket aftale

6.1. Du kan ændre din aftale ved at kontakte os via e-mail (evercleancarcare.info@gmail.com). Du har mulighed for at aflyse eller ændre din booking frem til 24 timer før den bookede aftale.

6.2. Hvis aftalen ikke er afbestilt eller ændret rettidigt, forbeholder Everclean Carcare sig retten til at opkræve Ydelsens fulde pris.

 1. Nøgler

7.1. Du skal selv stå for nøgleoverdragelse i samarbejde med din ServicePartner. Everclean Carcare påtager sig ikke noget ansvar for bortkomne nøgler eller lignende.

 1. Betaling

8.1. Medmindre andet fremgår, skal brugere af Platformen følge de til enhver tid gældende retningslinjer for booking og betaling af Ydelser. Bruger og ServicePartner kan ikke fravige de priser, der er fastsat af Everclean Carcare. Enhver omgåelse medfører øjeblikkelig eksklusion fra Platformen.

8.2. Dine kortoplysninger bliver håndteret af Shopify Payments, som har det højeste sikkerhedsniveau inden for online betalingsløsninger. Everclean Carcare har således ikke adgang til dine kortoplysninger og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelt misbrug af dine kortoplysninger.

8.3. Du kan slette, forny eller ændre dit kort tilknyttet din profil under menuen konto.

8.4. Når Ydelserne er udført, fremsendes elektronisk betalingslink via e-mail, sms eller lign. Af linket fremgår dét beløb som blev oplyst ved booking af Ydelsen inklusiv eventuelle tilvalg foretaget ved gennemgang af bil, total prisen.

8.5. Kvittering for den betalte ordre, kan downloades via betalingslink umiddelbart efter betaling. Den totale pris for den købte ydelse fremgår af din kvittering. Der er ingen ekstra gebyrer ud over den angivne totalpris.

8.6. Everclean Carcare accepterer kortbetaling via fx Visa, Visa/Dankort, Visa Electron og Mastercard, samt betaling via MobilePay.

 1. Skader og Forsikring

9.1. En ServicePartner hyret gennem Platformen er dækket af forsikring i tilfælde af et skader/uheld på arbejdsstedet. Bemærk at skader på ruder som f.eks. stenslag skal angives når du foretager en bestilling.

 1. Reklamation

10.1. Everclean Carcare garanterer, at de leverede ydelser lever op til Everclean Carcare’ beskrivelser af ydelserne i tilbud, aftale eller leverance. 

10.2. Kunden skal straks ved modtagelse af Ydelsen undersøge, om ydelsen lever op til de aftalte specifikationer.

10.3. Såfremt kunden bliver opmærksom på, at det ydelsen er mangelfuld eller fejlbehæftet, skal kunden straks give meddelelse til Everclean Carcare herom.

10.4. Reklamation over leveret Ydelse skal ske via e-mail til evercleancarcare.info@gmail.com, med beskrivelse af reklamationen, og vedhæftet minimum 3 digitale billeder, som på god og tydelig vis visualiserer problemet.

10.5. Everclean Carcare’ Servicepartnere har ret til, at forsøge at afhjælpe eventuelle fejl og mangler.

10.6. I øvrigt henvises til principperne i købeloven.

 1. Opsigelse/framelding

11.1. Du kan få slettet alle dine informationer ved at kontakte Everclean Carcare på e-mail, brev, telefon eller via Platformen. Du modtager herefter en bekræftelse af din opsigelse på e-mail. Hvis du skriver til os på e-mail, får du bekræftelse i løbet af to arbejdsdage. Der gælder dog almindelige afbestillingsvilkår jf. punkt 8.

11.2. Everclean Carcare kan til enhver tid opsige eller suspendere din ret til at anvende Platformen ved at give dig skriftlig meddelelse.

 1. Forbud mod direkte eller skjult markedsføring på Platformen

12.1. Direkte eller skjult markedsføring på Platformen fra brugere på egne eller andres vegne er ikke tilladt. Enhver handling i strid med dette medfører øjeblikkelig suspension fra Platformen.

 1. Cookies.

13.1. Everclean Carcare bruger cookies og andre identifikationsteknologier på vores Platform, mobilapplikationer, elektroniske kommunikationsmedier til en række formål, bl.a. til at verificere brugere, huske brugerpræferencer og -indstillinger, analysere trafikken og tendenser på webstedet og generelt til at forstå online adfærd og -interesser hos de mennesker, der bruger vores Platform. Her kan du læse mere om de typer af cookies, vi benytter, hvorfor vi bruger dem, og hvordan du kan udføre dine valg.

13.2. Du har ret til at vælge, om du vil acceptere cookies eller ej. De er dog en vigtig del af, hvordan vores Platform fungerer, så du bør være opmærksom på, at hvis du vælger at afvise eller fjerne cookies, kan det påvirke Platformens tilgængelighed og funktion.

13.3. De fleste webbrowsere er som standard indstillet til at acceptere cookies. Hvis du ønsker det, kan du normalt vælge at indstille din browser til at fjerne eller afvise browser cookies. For at gøre dette, skal du følge de instruktionerne i browseren, der normalt findes under menuen „Hjælp“ eller „Indstillinger“. Nogle eksterne parter giver også mulighed for at afvise deres cookies ved at klikke direkte på fravalgslinket. Vi har angivet de tilfælde, hvor det er muligt i tabellen ovenfor.

 1. Lovvalg og værneting

14.1. Everclean Carcares betingelser er undergivet dansk ret. Alle aktiviteter mellem Everclean Carcare, dets brugere samt ServicePartnere anses for udført i Danmark.

14.2. Tvister skal afgøres ved Aalborgs Byret.

 1. Erhvervsaftaler og abonnement mv.

Nærværende betingelser er gældende medmindre anden aftale er indgået mellem kunde og Everclean Carcare.

Ændringer

Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at ændre eller erstatte disse Betingelser til enhver tid. Hvis en ændring er væsentlig, vil vi forsøge at give mindst 30 dages varsel forud for, at eventuelle nye Betingelser træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring vil blive fastlagt efter Everclean Carcare’ eget skøn. Hvis du fortsat tilgår eller bruger vores Tjeneste efter disse ændringer træder i kraft, accepterer du at være bundet af de nye Betingelser. Hvis du ikke accepterer de nye Betingelser, skal du stoppe med at bruge Tjenesten.

Datapolitik/personoplysninger

Hos Everclean Carcare passer vi godt på dine data, og deler dem aldrig med andre, med mindre, du har givet os lov, eller der er et andet retligt grundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Det kan eksempelvis være Everclean Carcare opfyldelse af en retlig forpligtelse, eller en opfyldelse af en aftale med dig. Vi respekterer dine personlige oplysninger. Vi har aldrig solgt og vil aldrig sælge dem til tredjeparter. Vores politik er, at vi udelukkende bruger dine data til at give dig den bedste og mest relevante købsoplevelse, så vi kan gøre din hverdag nemmere, Vi gør derudover alt for at sikre, at brugen af dine data bliver mere gennemskuelig for dig. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Everclean Carcare indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services og funktioner, som vi tilbyder.

 1. Du skal oprette dig som bruger på Platformen med en privat konto til eget brug for at booke en Ydelse. Du er ikke forpligtiget til at dele dit password eller lignende. Du er fuldt ansvarlig for de aktiviteter, som sker via din brugerprofil og konto. Everclean Carcare fraskriver sig ethvert ansvar i den forbindelse. Hvis du får mistanke om, at der har været uautoriseret brug af din konto på Platformen, skal du øjeblikkeligt kontakte Everclean Carcare. Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.
 2. Everclean Carcare registrerer og behandler ingen følsomme personoplysninger. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.
 3. For at blive bruger på Platformen skal du indtaste følgende oplysninger, som du ved oprettelsen giver Everclean Carcare samtykke til at registrere og behandle: Navn, telefonnummer, e-mail. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere Ydelsen til dig.
 4. Everclean Carcare indsamler de oplysninger, du giver direkte til os, såsom når du opretter eller redigerer din konto, anmoder om Ydelser, kontakter kundesupport eller på anden måde kommunikerer med os. Disse oplysninger kan omfatte: e-mail, telefonnummer, betalingsmetode, Ydelser, bookingmeddelser og andre oplysninger, som du vælger at give til os i forbindelse med oprettelse af din profil.
 5. Oplysninger om brug og præferencer: Vi indsamler oplysninger om, hvordan du interagerer på Platformen ved booking af Ydelser, udtrykte præferencer og valgte indstillinger. I nogle tilfælde indsamler vi oplysninger ved hjælp af cookies og lignende teknologier, der opretter og vedligeholder unikke identifikatorer. Du kan læse mere i vores erklæring herom på hjemmesiden under betingelser. Vi kan også indsamle oplysninger fra samarbejdspartnere, applikationer, sociale medier og lignende.
 6. Du giver samtykke til at modparten, i de på platformen formidlede opgaver, kan afgive anmeldelser. For at sikre, at anmeldelser er relevante og valide, foretager Everclean Carcare løbende stikprøvekontrol heraf.
 7. Log-oplysninger: Når du anvender Platformen, indsamler vi server-logs, der kan omfatte oplysninger såsom IP-adresse, adgangsdato og -tidspunkt, app-funktioner eller viste sider, app-nedbrud og andre systemaktiviteter, browsertype samt det tredjeparts websted eller tjenesteydelse, du benyttede, før du interagerede med vores Platform.
 8. Brug af oplysninger. Vi bruger de oplysninger, vi indsamler om dig, til at levere, vedligeholde og forbedre vores Platform, herunder for eksempel muliggøre betalinger, sende kvitteringer, facilitere Ydelser og evt. andre produkter, som du anmoder om (og sende relaterede oplysninger), udvikle nye funktioner, yde kundesupport til dig og detailere, udvikle sikkerhedsfunktioner, godkende brugere og sende produktopdateringer samt administrative meddelelser, udføre interne transaktioner for eksempelvis at forebygge svindel med og misbrug af Platformen, finde softwarefejl og operationelle problemer og overvåge samt analysere tendenser i aktiviteter og brug. Vi kan endvidere bruge oplysningerne til at muliggøre kommunikation mellem dig og en detailer samt sende beskeder til dig, som vi mener kan have din interesse, herunder oplysninger om produkter, tjenesteydelser, reklamekampagner, og nyheder fra Everclean Carcare.
 9. Deling af oplysninger. Vi kan dele dine oplysninger med andre samarbejdspartnere relevante for levering af Ydelsen, så de kan levere den Ydelse, du beder om. Platformen kan også integreres med funktioner til deling på sociale medier og andre relaterede værktøjer, der giver dig mulighed for at dele dine handlinger på Platformen med andre apps, websteder eller medier, eller omvendt. Din brug af sådanne funktioner aktiverer deling af oplysninger med venner og offentligheden, afhængigt af dine indstillinger til deling på sociale medier. To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI Kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
 10. Analyse og markedsføringstjenester der leveres af andre. Vi kan anvende dine oplysninger i forbindelse med analyse og markedsføringstjeneste, der leveres af samarbejdspartnere med henblik på at levere varer eller tjenesteydelser bredt relateret til Ydelsen.
 11. Du kan til enhver tid rette dine kontooplysninger ved at logge ind på Platformen. Vær opmærksom på, at i nogle tilfælde kan vi beholde visse oplysninger om dig, som det er påkrævet ved lov, eller til lovlige forretningsmæssige formål i den udstrækning, det er tilladt i henhold til lovgivningen.
 12. Så længe du er kunde hos os opbevarer vi dine persondata. Vi gemmer dine persondata i 3 år efter, du sidst har købt en ydelse på Evercleancarcare.com. Dette gør vi for at sikre at du får en god og relevant kundeoplevelse, når du vender tilbage for at købe nye ydelser. Vi gemmer også dine fakturaer i op til 6 år i henhold til bogføringsloven. Har du ikke købt ydelser i 3 år, vil alle dine data blive anonymiseret, og dine personhenførbare data vil blive slettet. Din kundeprofil vil ligeledes blive lukket.
 13. Indsigt og sletning af oplysninger. Du har i henhold til lov om personoplysninger ret til at gøre indsigelse mod såvel indsamlingen som de videre behandling af nævnte oplysninger, og kan med visse lovbestemte undtagelser få besked af Everclean Carcare, som er dataansvarlig, om, hvilke oplysninger, der indsamles om dig. Du har også ret til at tilbagekalde et samtykke.
 14. SIKKERHEDEN FOR DIG. Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Det er kun vores medarbejdere, der har et sagligt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, som har adgang til dem. Alle medarbejdere er desuden underlagt tavshedspligt.
 15. Hvis vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette næste gang du besøger vores site.
 16. VERSIONER. Dette er version 1 af Everclean Carcare ApS persondatapolitik dateret den 30/11 2021.
 17. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Cookies

Everclean Carcare anvender cookies til følgende formål: 

– Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine præferencer og gøre din brugeroplevelse større ved besøg på sitet.
– Trafikmåling, så vi ved, hvor mange besøgende vores site har

Hvad er Cookies?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Formål med cookies på vores website: – Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger. – Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site Sådan sletter eller blokerer du for cookies http://minecookies.org/cookiehandtering

Brug af personoplysninger
Everclean Carcare indsamler udelukkende persondataoplysninger til brug i udarbejdelse og herefter forsendelse af materialet til kunden. Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail samt de nødvendige oplysninger til brug i udarbejdelse af bestillingerne. Dine bestillinger hos Prik & Streg udstilles ikke på hjemmesiden eller andre medier uden dit skriftligt samtykke. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Everclean Carcare, skal du rette henvendelse til evercleancarcare.info@gmail.com. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet.

Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” øverst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.